Geography of the project

Time and Events of «Russian Seasons» 2017 – 2020

2017

Japan

2018

Italy

2019

United States of America

2020

Germany

Russian Federation / Japan
 • Tokyo
 • Iokohama
 • Osaka
 • Sapporo
 • Nagoya
 • Cobe
 • Kyoto
 • Hiroshima
 • Niigata
 • Kumamoto
 • Saitama
 • Kawasaki
 • Otsu
 • Sendai
 • Yamaguchi
 • Mito
 • Fukuoka
 • Toyota
 • Funabashi
 • Fukushima
 • Itabashi
 • Matsudo
 • Machida
 • Tokorodzawa
 • Kurayoshi
 • Tottori
 • Hamamatsu
 • Musashino
 • Fujisawa
 • Miyazaki
 • Makuhari
 • Toyama
 • Nishinomiya
 • Morioka
 • Kagawa
 • Sagamihara
 • Aichi
 • Kanagawa
 • Oita
 • Shizuoka