Geography of the project

Time and Events of «Russian Seasons» 2017 – 2020

2017

Japan

2018

Italy

2019

United States of America

2020

Germany

Russian Federation / Japan
 • TOKYO
 • YOKOHAMA
 • OSAKA
 • SAPPORO
 • NAGOYA
 • KOBE
 • KYOTO
 • HIROSHIMA
 • NIIGATA
 • KUMAMOTO
 • MATSUDO
 • MACHIDA
 • TOKOROZAWA
 • KURAYOSHI
 • TOTTORI
 • HAMAMATSU
 • MUSASHINO
 • FUJISAWA
 • MIYAZAKI
 • MAKUHARI
 • KAWASAKI
 • ŌTSU
 • SENDAI
 • YAMAGUCHI
 • MITO, IBARAKI
 • FUKUOKA
 • TOYOTA
 • FUNABASHI
 • ITABASHI
 • TOYAMA
 • NISHINOMIYA
 • MORIOKA
 • KAGAWA PREFECTURE
 • MATSUDA
 • AICHI PREFECTURE
 • KANAGAWA PREFECTURE
 • ŌITA
 • GUNMA PREFECTURE
 • SHIZUOKA